BSCI

  • Фирма Артек-92 ООД, със своята марка DILIOS вече може да се похвали и с придобит международен стандарт BSCI - „Бизнес инициатива за социално съгласие“. Резултатите, които получи фирмата са най-високите реализуеми за системата.
  • Това е сертификат признат от Международните търговски организации. BSCI e международна система за социално наблюдение за етично обезпечаване създадена от намиращата се в Брюксел Чуждестранна Търговска Асоциация (FTA). BSCI системата се основава на трудовите стандарти на ILO (Международна организация на труда) и подкрепя постоянното подобряване на социалното представяне на доставчиците. Основната й цел е да осигури сертификация по стандарти като по този начин насърчава устойчивите условия на труд във фабриките по света. Съвкупност от принципи и ценности, които са обединени под едно име.
  • А именно: дава равен шанс на всички лица, независимо от възраст, пол, религия, раса, привилегирована каста, рождение, социален произход, инвалидност, етнически или национален произход, политическа принадлежност, семейно положение, сексуална ориентация или каквито и да е било други характеристики, да работят и да се развиват във фирмата.
  • Осигурява справедливо възнаграждение за достоен начин на живот. Уважава правото на работниците, не дискриминира, спазва ограниченията за работно време, действа в съгласие с наредбите за здравословни условия за труд и живот на работниците.

Доказваме на света и страната ни за пореден път, че с високия професионализъм и лидерски позиции ние уважаваме принципите за добър и спокоен начин на живот на всички работещи в компанията.