BSCI

  • Firma Artek-92 OOD, cu marca sa DILIOS deja se poate mai lăuda și cu dobândirea standardului „Inițiativa de conformare a companiilor la normele sociale“BSCI. Procesul de certificare a companiei s-a finalizat. Firma a obținut cele mai bune rezultate care se pot realiza în sistem. Compania și echipa noastră au trecut prin procesul laborios de certificare iar astăzi putem afirma față de clienții și partenerii noștri ca suntem extraordinar de mulțumiți.
  • BSCI este un certificat recunoscut de Organizațiile internaționale comerciale. BSCI este un sistem internațional de observare socială și de asigurare etică, creat de Asociația de Comerț Exterior (FTA) situată la Brussels. Sistemul BSCI se bazează pe standardele de muncă ale ILO (Organizația internațională de muncă) și susține îmbunătățirea constantă a performanței sociale a furnizorilor. Scopul său de bază este să asigure certificare în conformitatea cu standardele, astfel încurajând condițiile de muncă durabile din fabricile din lume. Prin dobândirea BSCI, companiile dau o șansă egală tuturor persoanelor indiferent de vârstă, sex, religie, rasă, castă privilegiată, naștere, origine socială, handicap, origine etnică sau națională, apartenență politică, stare civilă, orientare sexuală sau orice alte caracteristici, să muncească și să se dezvolte în firmă.
  • Firma Artek-92 OOD asigură o remunerație echitabilă pentru un stil de viață demn, respectă dreptul lucrătorilor, nu discriminează, respectă limitele pentru timpul de lucru și acționează în conformitate cu reglementările privind condițiile de muncă și de viață sănătoase ale lucrătorilor.

O totalitate de principii și valori unite sub un singur nume.

Dovedim lumii și țării noastre încă o dată că prin profesionalismul înalt și prin pozițiile de conducere, noi respectăm principiile stilului de viață bun și liniștit al tuturor persoanelor care lucrează în companie.