OEKO TEX STANDARD 100

  • Стандартът ОЕКО-ТЕКС 100 е стандарт в текстила създаден през 1992г. от германския институт Хоенщайн и Австрийския институт за изследване в областта на текстила, за да отговори на нуждите на потребителя за осигуряване на текстилни материали, които да не вредят на здравето. Той eжегодно се обновява, за да отговори на изключително динамичните условия на пазара.
  •  Институтът Хоенщайн също има широка мрежа от свои представителства по света, в които се включва и това в София, България.
  •  ОЕКО-ТЕКС СТАНДАРТ 100 е световна унифицирана система за изследване и сертифициране на текстилни суровини, продукти, полупродукти и производни във всички нива на производство и преработка. Целта на системата е да гарантира, че предлаганите от нас продукти не съдържат вредни за човешкото здраве вещества като алергени, формалдехиди, пестициди, хлорофеноли, неодобрени азобагрила или тежки метали.
     Той се присъжда само на продукти, които са преминали успешно изследванията и са показали, че не съдържат концентрация на вредни субстанции, опасни за здравето на
    човека.
  • Резултатите от изследваните са направени според Oeko Tex Standard 100, product class I, който показва, че продуктите предлагани от Артек 92 са подходящи и безопасни за деца и бебета според установения стандарт.

 И не на последно място - доверието на нашите клиенти е нашата гаранция за качество!