ISO 9001 : 2015

Международният стандарт ISO 9001 за системи за управление на качеството е признат и се прилага в целия свят. Системата за управление на качеството, разработена и внедрена съгласно изисквания на стандарта ISO 9001 е приложима за всички области на стопанската дейност и фирми - от стартиращи фирми до международни корпорации.

Като фирма, която постоянно се стреми към усъвършенстване и подобряване на качеството на работа с клиенти и парньори, ние от Артек предприехме стъпки и сме в процес на сертификация в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2015.