"Артек-92" ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

                                                                                 

„Артек-92“ ООД спечели и изпълнява проект по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Проект: BG16RFOP002-2.002-0169 „Внедряване на ERP система в "Артек-92".

Главна цел: Да бъде подпомогната "Артек - 92" ООД чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии като крайната цел на проекта е да бъде внедрена ERP система.

 

Обща стойност на финансирането по проекта е 70%: 314 258.70лв. , от които 267 119.89 лв. европейско съфинансиране и 47 138.81 лв. национално съфинансиране.

Share:
Back