Придобит стандарт BSCI

  • Фирма Артек-92 ООД, със своята марка DILIOS вече може да се похвали и с придобит международен стандарт BSCI -  „Бизнес инициатива за социално съгласие“. Резултатите, които получи фирмата са най-високите реализуеми за системата.
  • Изключително доволни сме, че компанията и екипът ни преминаха през трудоемкия процес на сертифициране и днес можем да го заявим пред нашите клиенти и партньори.
  • BSCI e международна система за социално наблюдение за етично обезпечаване създадена от намиращата се в Брюксел Чуждестранна Търговска Асоциация (FTA). BSCI системата се основава на трудовите стандарти на ILO (Международна организация на труда) и подкрепя постоянното подобряване на социалното представяне на доставчиците. Основната й цел е да осигури сертификация по стандарти като по този начин насърчава устойчивите условия на труд във фабриките по света. Съвкупност от принципи и ценности, които са обединени под едно име.

Доказваме на света и страната ни за пореден път, че с високия професионализъм и лидерски позиции ние уважаваме принципите за добър и спокоен начин на живот на всички работещи в компанията.

 

Share:
Back