Екип

  • Човешкият капитал е от съществено значение за всяка компания, той е ключов елемент от деловия живот и играе важна роля за постигане на целите на организацията.
  • Всеки един от служителите ни представляват духа на нашата компания.

 

Георги Филипов

Управител

 

Любомира Николаева

Управител

Николай Василев

Оперативен директор

Диляна Цанкова

Ръководител отдел Износ

Иво Илиев

Мениджър износ

Васко Илиев

Мениджър износ

  

Калин Цанов

Мениджър Национален Пазар

 

 

 

 

Деян Петров

Главен мениджър внос

Ралица Пашева

Мениджър внос

Мариета Цекова

Мениджър ключови клиенти

Стоянка Борисова

Ключови клиенти

Анжелина Минчева

Онлайн продажби

 Наталия Найденова

Графичен дизайнер

Силвия Стоянова

Продажби Национален пазар

Александра Бошева

Търговски сътрудник - ХОРЕКА

Николина Ефтимова

Началник цех

Веселка Здравкова

Координатор производство

Андрей Сотиров

Началник склад

Антоанета Попчева

Счетоводител